BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Напредва изграждането на покрития пазар в гр. Мездра

Напредва изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в УПИ І, кв. 85 по ПУП-ПРЗ на гр. Мездра“. Той се реализира от Община Мездра с финансовата подкрепа на „Фонд ФЛАГ” ЕАД чрез „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“.

Проектът предвижда изграждане на покрит пазар с две основни части с дължина по 36 метра, застъпващи се в три оси; оформяне на търговски пасажи за посетителите-купувачи и разполагане на общо 48 търговски маси – по 24 в двете основни покрити части на пазара; обособяване на място за социални контакти и събития – сцена за публични прояви и малка водна площ (фонтан); обособяване на зона за отдих и игри (детска площадка); подмяна на настилки; ново решение за осветлението на пазара и паркинга; осигуряване на ново решение за водоснабдяване и фонтан, както и канализация за обекта. Цялата застроена (покрита) площ на пазара е 820 кв. м.

Mezdra_Pokrit pazar_Work_03.2022_03

Техническият инвестиционен проект представя цялостно решение на прилежащата територия, която попада в неговия обхват, с оглед формирането на екологически и естетически издържана градска среда. Стремежът е постигане на устойчива, приятна, безопасна и достъпна архитектурна среда, която да е удобна за всички възрастови групи от населението.

Обособяването на съвременна детска зона, възможностите за организиране на повече културни мероприятия и на събития на открито, осигуряването на достъпност на средата, полагането на нов ред в използването на рекламата и подобряването на качеството на средата ще доведе до увеличаване на посещаемостта в гр. Мездра.

Покритият пазар е ситуиран по една мислена пешеходна линия, която свързва жилищните квартали северно от ул. „Александър Стамболийски“ с моста над река Моравишка и жилищните квартали южно от нея. Тази мислена пешеходна линия е търсена като ос на търговските проходни пасажи в двете части на покрития пазар.

В непосредствена близост, северозападно от пазара, ще бъде изграден открит паркинг с 20 паркоместа, 3 от които за автомобили на хора с увреждания. Предвидени са скосявания на пътните бордюри и на тротоарната настилка към паркинга и в противоположната страна, с цел достъпност на пешеходната среда за хора с двигателни увреждания. Към покритата зона на пазара ще бъдат изградени и подходи за хора с увреждания.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Маркет Конструкт Мездра“, с партньори в обединението „Артстрой“ ООД – Смолян и „Регал Билд“ ЕООД  – София, което спечели обществената поръчка, обявена от Община Мездра. Строителният надзор се осъществява от „Ведипема“ ЕООД – Плевен.

Проектът е на обща стойност приблизително 1 720 000 лв.,  а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи – 360 календарни дни, т. е. до началото на месец юли 2022 г.

Източник: vidinvest.com

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!