BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Видин официално откри новите 37 социални жилища в града

 

Церемонията „Откриване на обект“ по проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“ се проведе в ж.к. Христо Ботев, ул. „Димитър Цухлев“ №44 (сградата на бивша детска ясла №2). На събитието присъстваха кметът на Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по „Европейски политики и инвестиции“ Десислава Тодорова, секретарят на Общината Емилиян Енчев, председателят на Общинския съвет Генади Велков, ръководителят на проекта инж. Румен Лилов, директорът на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ Емилиян Евтимов, началникът на отдел „Северозападен регион“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Боряна Войчева, както и експертите от отдел „Северозападен регион“ Нели Вълчева и Боряна Георгиева, управителят на фирмата изпълнител инж. Валентин Кръстев, членове на екипа, началници на отдели в Община Видин и общински служители, граждани и представители на медии.

Кметът д-р Ценков изказа благодарности на всички присъстващи за усилената работа, която са положили, за да превърнат сградата на бившето детско заведение в уютни социални жилища. „Промяната в град Видин е факт. Социалните жилища ще дадат възможност на над 100 наши съграждани, които са в неравностойно положение, да намерят своя дом в тази обновена сграда, която разполага и с паркинг. Надявам се това да допринесе за по-доброто социално положение на нашите съграждани“ – каза д-р Ценков.

Лентата на новия обект прерязаха кметът д-р Цветан Ценков, инж. Румен Лилов и инж. Валентин Кръстев.

След официалното откриване на социалните жилища в заседателната зала на Общинския съвет се проведе закриваща пресконференция. Кметът д-р Ценков коментира, че по Оперативна програма „Региони в растеж“, която приключва до края на годината, ще бъдат санирани и 13 жилищни блока. „Поддържаме контакти с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и придвижваме проектите в законово установените срокове. Проектите, които изпълняваме в последните години, ще дадат изцяло нов облик на нашия град“ – допълни д-р Ценков.

Ръководителят на проекта инж. Румен Лилов представи подробна информация за целите на проекта и дейностите, които са изпълнявани. Общата цел на проекта е осигуряване на съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин“ – каза инж. Лилов. В рамките на проекта са изпълнени седем дейности. Това са провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки; изпълнение на инженеринг (проектиране строителство и авторски надзор) за изграждане на социалните жилища; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация; организация и управление на проекта; изпълнение на дейности по информация и публичност; изпълнение на одит на проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“ и доставка на оборудване и обзавеждане на изградени социални жилища.

Проект №BG16RFOP001-1.010-0005-C01 „Изграждане на социални жилища в град Видин“ се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Бенефициент по проекта е Община Видин. Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!