BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

60 инфраструктурни обекта са заложени за изпълнение в Проектобюджета на Община Мездра за 2022 г.

Проектобюджет 2022 на Община Мездра предстои да бъде разгледан от Общинския съвет на неговото заседание през месец април.

60 инфраструктурни обекта за включени за изпълнение в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2022 г. Това стана ясно на публичното обсъждане на Проектобюджета за тази година, който беше представен от кмета на общината Иван Аспарухов. 7 от тях са в гр. Мездра, а останалите 53 – в съставните села на общината.

Най-големите проекти, предвидени за реализиране, са довършване изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в кв. 85 на гр. Мездра“ (1 258 400 лв. от „Фонд ФЛАГ“); довършване изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централния площад в с. Зверино (367 451 лв. – целеви средства, отпуснати с ПМС №360/2020 г.) и довършване изграждане на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в с. Оселна (115 424 лв.).

За ремонт са заложени 55 улици – 6 в гр. Мездра и 49 в съставните села на общината, както и един селски площад. 24 от тези обекта ще бъдат изпълнени с целева субсидия за капиталови разходи за тази година, а останалите – с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за миналата година и с целеви средства, отпуснати с ПМС №49/2021 г.

В гр. Мездра за ремонт са предвидени улиците „Васил Левски“, „Цанко Церковски“, „Петър Берон“, „Веслец“, „Софроний“ и „Принчовец“ на обща стойност приблизително 270 000 лв. С целева субсидия за 2022 г. ще бъдат ремонтирани 18 улици и един площад в съставните села на общината на обща стойност малко над 1 000 000 лв.: две в с. Върбешница и по една в селата Боденец, Брусен, Горна Кремена (тротоар), Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Игнатица, Лик, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица и Царевец, както и площада в Очиндол.

Инвестиционната програма е в размер на 5 319 081 лв., което е с 3 382 678 лв. повече от миналогодишната и с 4 153 081 лв. повече от тази за 2020 г. В т. ч. 1 482 100 лв. целева субсидия от държавата за капиталови разходи, 1 386 256 лв. целеви средства, отпуснати с ПМС №49/2021 г., 1 258 400 лв. целеви средства от „Фонд ФЛАГ”, 760 626 лв. преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за м. г., 367 451 лв. целеви средства, отпуснати с ПМС №360/2020 г. и 21 248 лв. собствени средства.

Финансовата рамка на Проектобюджет 2022 е 29 944 050 лв., което е с 6 745 527 лв. повече от миналогодишния бюджет (23 198 523 лв.,) и с 10 966 055 лв. повече от този за 2020 г. (18 977 995 лв.).

За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 16 094  407 лв. или с 2 004 169 лв. повече спрямо м. г. Държавният трансфер за местни дейности е в размер 3 560 400 лв., в т. ч. 1 836 100 лв. изравнителна субсидия (+130 600 лв. в сравнение с м. г.), 1 482 100 лв. целева субсидия за капиталови разходи (+159 400 лв. спрямо миналогодишната) и 242 200 лв. за зимно поддържане на пътищата и снегопочистване (-2 800 лв. в сравнение с 2021 г.).

Очакваните местни приходи са в размер на 13 849 643 лв., в т. ч. 1 562 000 лв. данъчни приходи, 4 763 701 лв. неданъчни приходи и 3 935 514 лв. операции с финансови активи и пасиви. По отношение на приходите прогнозата е направена при непроменени данъчни ставки спрямо 2021 г. на местните данъци и такси.

В разходната част на бюджета са заложени 142 318 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи, в т. ч. в сферата на образованието – 46 635 лв., във функция „Общо държавни служби“ – 38 902 лв., в сферата на културата – 38 804 лв. и в сферата на социалното осигуряване и грижи – 17 977 лв.

„Основната цел и първостепенна задача на Проектобюджет 2022, който ще се изпълнява в сложна, динамична и трудно прогнозируема среда, е да запазим бюджетната устойчивост на Община Мездра“, пише в заключение в доклада към Проекта за Бюджета на Община Мездра за тази година.

Посещения: 377

Сподели в социалните мрежи:

Jooble : Работа в град Видин

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!